Om SusanneC

Om Susanne Christensen //

Faglig og personlig udvikling er en nødvendighed

Lidt om mig

Klinik:

Min klinik befinder sig i Sorø på Vestsjælland. 

Uddannelse og erfaring:

Uddannelse og erfaring er vigtigt for at kunne arbejde professionelt med klienter. Jeg har arbejdet med psykoterapi og parterapi i mange år og har en solid uddannelse bag mig.

Mit speciale:

Jeg har klienter i individuel terapi, parterapi og coaching.
Jeg tilbyder endvidere gruppeforløb for par samt kvindegrupper og mandegrupper.

Derudover underviser jeg eksempelvis i:

Stress, angst, depression.

Hvordan bliver man bedre til at kommunikere i parforholdet.

Hvordan beholder man gnisten i parforholdet.

Om erotik i parforholdet.

Kvinder, mænd og seksualitet.

Min faglige uddannelsesmæssige baggrund:

Cand.mag. pæd.psyk. (5 årig universitetsudd.)

Psykoterapeut MPF (4 år udd. på akademiet for psykoterapi)

Efteruddannet i parterapi og certificeret i Imago parterapi (2 års efteruddannelse)

Efteruddannet indenfor EFT (Emotionsfokuseret Parterapi)

Efteruddannet i familieterapi (1 års efteruddannelse)

Efteruddannet i sexologi / seksualitet (3 års efteruddannelse)

Jeg udvikler mig løbende fagligt og personligt gennem uddannelse, kurser, supervision.

Jeg har tavshedspligt og arbejder i overensstemmelse med Danske psykoterapeutforenings etiske regler.

Vedr. personlige oplysninger
Dine personlige oplysninger så som navn, adresse og telefonnummer opbevares kun til terapiforløbet afsluttes - og allersenest efter 2 år. Det opbevares aflåst og separat fra eventuelle notater fra sessionerne.

Email og sms beskeder slettes umiddelbart efter, at de er læst.