Om SusanneC

Om Susanne Christensen //

Faglig og personlig udvikling er en nødvendighed

Lidt om mig

Klinik:

Min klinik befinder sig i Sorø på Vestsjælland. 

Uddannelse og erfaring:

Uddannelse og erfaring er vigtigt for at kunne arbejde professionelt med klienter. Jeg har arbejdet med psykoterapi og parterapi i mange år og har en solid uddannelse bag mig.

Metode:

Parterapi er en særlig psykologisk disciplin og et speciale, der kræver grundig efteruddannelse.
Vi ved fra den nyeste forskning i psykoterapi, at det - ud over "god kemi" - er afgørende, at vi har en metode og at vi har tiltro til, at den er hjælpsom - og at der er et godt match mellem terapeut, metode og klient.

Emotionsfokuseret parterapi (EFT) tager afsæt i den nyeste forskning om tilknytning og mentalisering.

Jeg er efteruddannet i Emotionsfokuseret parterapi (EFT), som er en parterapeutisk retning udviklet af Sue Johnson, og er den metode jeg primært arbejder med.

Metoden anvender jeg ligeledes i mit arbejde med individuelle klienter.

Min faglige uddannelsesmæssige baggrund:

Cand.mag. pæd.psyk. (5 årig universitetsudd.)

Psykoterapeut MPF (4 år udd. på akademiet for psykoterapi)

Efteruddannet i parterapi og certificeret i Imago parterapi (2 årig efteruddannelse)

Efteruddannet indenfor EFT (Emotionsfokuseret Parterapi. 2 årig efteruddannelse)

Efteruddannet i familieterapi (1 års efteruddannelse)

Efteruddannet i sexologi / seksualitet (3 års efteruddannelse)

Jeg udvikler mig løbende fagligt og personligt gennem uddannelse, kurser, supervision.

Jeg har tavshedspligt og arbejder i overensstemmelse med Danske psykoterapeutforenings etiske regler.


Vedr. personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger så som navn, adresse og telefonnummer opbevares kun til terapiforløbet afsluttes - og allersenest efter 2 år. Det opbevares aflåst og separat fra eventuelle notater fra sessionerne.

Email og sms beskeder slettes umiddelbart efter, at de er læst.