Har du brug for hjælp til jeres parforhold?

Parterapi

Kernen i parterapien er at forstå konflikterne som en udviklingsmulighed og ikke som en svaghed i parforholdet. Vi har alle konflikter, og parterapien er en proces som guider dig og din partner ind i en dialog omkring de svære temaer imellem jer.

Parterapi hos mig bygger på den viden, forskning, og indsigt der findes om hvordan vi som mennesker har meget tilfælles i den måde, vi fungerer på i en nær relation.

Hvis vi er fortvivlede, kede af det, fastlåste, desperate, ikke føler os set, hørt, anerkendt og måske ikke elsket eller måske blot trænger til, at der skal ske en udvikling, kan det være hensigtsmæssigt at søge professionel hjælp hos en parterapeut.

Når et par søger hjælp til sit parforhold, er man ofte meget sårbar. Beslutningen om parterapi har måske været på vej længe. Måske er det mere den ene end den anden, der synes om ideen. Nogle tænker måske også, at når man ikke selv kan løse det, er det nok fordi, man som udgangspunkt har valgt en forkert partner eller er vokset fra hinanden. Langt de fleste starter deres forhold op på en drøm – en fælles drøm. Så hvad er der egentlig sket undervejs?

Et brud er sjældent lykkeligt, selv om det kan føles som en lettelse. Langt de fleste brud er også præget af megen smerte og stor sorg. Det fortæller også noget om at opgive noget man egentlig gerne ville.

Vores hjerne er elastisk og istand til at lære nyt. Hjernen er også en gennembearbejdet størrelse, og mange af de mønstre den har lært, vil tage tid at ændre, men mange vil allerede efter første parsession mærke en anden måde at mødes i parforholdet på. Måske en måde som har været savnet.

Hvorfor vælge en professionel parterapeut

En professionel parterapeut har en solid uddannelse og erfaring bag sig. Dvs. en grunduddannelse som psykolog eller psykoterapeut samt efterfølgende en efteruddannelse og certificering som parterapeut. Derudover en del erfaring med at arbejde med par. Dette er nødvendigt for at kunne arbejde på et professionelt niveau med klienterne. (læs mere under emnet Susannec øverst på forsiden) 

Titlen som parterapeut er ikke en beskyttet titel, så derfor vil jeg anbefale dig, at du ser dig godt for, inden du vælger en parterapeut. Se på uddannelseniveauet, som beskrevet ovenfor og på prisen. 

Relevante spørgsmål kunne også være:

Relevante emner kunne være:

Parforholdet i sammenbragte familier

I sammenbragte familier er mange voksne ofte præget af “skyld” i forhold til børnene – pga skilsmissen fra den anden forælder. Denne skyld kan forurene det nye forhold.

Mange oplever, at der er megen fokusering på “egne” børn, hvilket kan føre til, at parret ender med at blive hinandens modspillere – og det kan opleves, som at der er to familier i en familie.

Parret er det bærende element i det nye forhold  – ikke børnene, hvilket er et alt for stort og umuligt ansvar for børn at have – uanset alder.

Parret i den sammenbragte familie må ændre deres fokus – fra deres børn – til dem som par og finde en måde at samarbejde på og organisere sig på, med de vilkår der er i den enkelte familie.

Parret må beslutte, hvilket familie de vil være og tage ansvar for dette valg. Mange par glemmer ofte at få talt sammen og få afstemt værdier. I stedet kan det ende med, at man bekriger hinanden.

SUSANNE CHRISTENSEN

Du er velkommen til enten at ringe, skrive en sms eller en mail til mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en tid.

Specialist i:

Uddannelsesmæssig baggrund:

HØR HVORDAN JEG KAN HJÆLPE DIG/JER VIDERE

Hvad siger mine klienter